عوامل انحراف
69 بازدید
تاریخ ارائه : 4/27/2014 7:58:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

ـ خطبة حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها

ـ حبیب زمانی محجوب، نشریة مربیان، شمارة 41

ـ کتاب «مهار انحراف» (1385)؛ جمعی از نویسندگان
(ظاهراً می‌توانید از اینترنت دانلود کنید)

ـ فصلنامة حکومت اسلامی، شمارة 25

ـ کتاب «تبار انحراف»، مهدی تائب، مؤسسة لوح و قلم
(احتمالاً اجازة نشر ندارد، اگر بتوانید از اینترنت دانلود کنید).

ـ کتب ناظر به تاریخ صدر اسلام