دولت خودسر: کتابی راهنما برای معرفی تنها ابرقدرت جهان، آمریکا
56 بازدید
ناشر: مرکز انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
نقش: مترجم
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی