نمونه سوال و متون کمکی زبان مربوط به دانشگاه فرهنگ و معارف
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
برخی لغات و ترجمه‌های پیشنهادی برای زبان تخصصی 3 و 4 (تهیه شده توسط استاد محترم جناب آقای رصافی نژاد)، و برخی نمونه سؤالات زبان تخصصی 1 و 2 ، و متن درس زبان تخصصی 1 و 2 (تا پایان درس 21)
دانلود